fbpx

Natuurlijk bieden wij als Proshore slimme, en up to date, dienstverlening en producten. Maar een online voorsprong vraagt meer. Het vraagt ook een snelle en flexibele manier van (samen)werken. Ik heb het gehad over sprints en scrum, vandaag over de magie van samenwerking: synergie

Synergie: samenwerkende specialisten

Specialisten zijn over het algemeen sterk gefocust op hun eigen vakgebied. Wil je ten behoeve van de klant, samenwerken met andere specialisten, én tegelijkertijd snel en soepel resultaten halen, dan heb je specialisten nodig die een kei zijn op hun vakgebied, maar zeker ook de kunst van samenwerken verstaan. Dat betekent kunnen luisteren naar anderen, de juiste vragen weten te stellen, het gemeenschappelijke doel helder voor ogen houden, en bovenal vertrouwen hebben in elkaars expertise. Wij streven die samenwerking van het begin af aan na. Vanaf de start van een opdracht willen we aan tafel  met alle betrokkenen. Marketing afdeling, sales, vormgevers, communicatie, gebruikers: iedereen heeft zijn eigen professionele blik en bijdrage. Zo kan synergie ontstaan; de 1 +1 = 3, het geheel wordt meer dan de som der delen. En dat is een geweldige ervaring voor alle betrokkenen.

Geen ruimte voor “politics”

Als je met je stakeholders aan het werk bent, kom je ook op momenten dat bepaalde externe specialisten een toegevoegde waarde zouden kunnen leveren, en daarmee de resultaten zouden kunnen verbeteren. Dat kan specialistische kennis zijn op het gebied van marketing strategie bijvoorbeeld, maar ook een externe frisse blik kan iets toevoegen. Een fris-denker op het gebied van design op een bepaald moment in je proces betrekken, betekent dat je op dat punt kunt accelereren. Wij hebben verschillende externe partners met wie we regelmatig werken en met wie we goede ervaringen hebben. Het is één ding dat je het beste uit jezelf haalt ten behoeve van een project, maar het is super als je ook het beste uit de ander kan halen. In die intensieve samenwerking is vertrouwen belangrijk, maar ook transparantie. Als dat er niet is, heb je daar direct last van. Heeft iedereen er direct last van. Dat kan dus niet. Deze vorm van samenwerken vraagt een grote mate verantwoordelijkheid. Omdat we elke twee weken zo’n review samen doen, forceer je een bepaalde transparantie. Je laat zien wat je gedaan hebt. Er is geen ruimte voor “politics”. En stel, in het ergste geval, dat er wel zoiets zou ontstaan, heeft scrum nog een aspect dat synergie bevordert, en dat is de retrospective. Je kijkt met elkaar terug op het proces hoe het gegaan is, en je geeft op een open en positieve manier feedback, zodat je elkaar beter maakt. Dat is belangrijk, want zo hou je elkaar scherp. Zo’n retrospective is tweewekelijks, omdat we er hele goede ervaringen mee hebben. En anders dan in veel organisaties, vinden onze retrospectives tijdens het proces plaats, zodat je nog bij kan sturen. Je hebt er niks aan als alles klaar is en je er niets meer aan kan veranderen. We vragen alle betrokkenen om vanuit hun perceptie aan te geven wat er goed ging en wat er beter kan. Daar formuleren we acties uit waar het hele team vervolgens achter staat.

Goede samenwerkingspartners, de juiste tools en de wens te excelleren, zijn allemaal elementen die je kan ontwikkelen, waar je op kan investeren. Een allemaal noodzakelijk. Tegelijkertijd is er altijd dat ongrijpbare element…

Laten we het maar chemie noemen.

Leave a Reply