fbpx

Naast de eerder genoemde opties (eigen medewerkers, freelancers, remote developers) is er ook een vierde optie: werken met managed teams op afstand. Oftewel Teams as a service. Dit is een team van eigen medewerkers op afstand. Omdat deze optie niet bij iedereen bekend is en omdat er verschillende vormen bestaan zullen we eerst even toelichten wat wij er mee bedoelen in dit blog.

Wat zijn teams as a service?

Met teams as a service bedoelen wij  “een op elkaar ingespeeld team, die samen – buiten jouw organisatie – op één locatie werkt aan het behalen van jouw doelen en het (door)ontwikkelen van jouw product”. Zo’n team kun je dus als verlengstuk van jouw organisatie zien, maar dan op een andere locatie. Dit kan zowel een volledig team zijn als een aanvulling op het team dat je in Nederland reeds hebt. In deze vergelijking zijn we uitgegaan van volledige teams as a service, zoals Proshore deze aanbiedt. 

Wat we niet bedoelen, zijn virtuele teams waarbij iedereen ‘samen, maar apart’ werkt aan jouw project. In dit soort virtuele teams werken freelancers en/of eigen medewerkers – ieder op een andere plek en soms zelfs verspreid over de hele wereld – aan het realiseren van een project. Deze teams komen sporadisch, of zelfs helemaal niet bij elkaar. Kies je voor deze optie, dan gelden de voor- en nadelen zoals omschreven bij het inhuren van freelancers.

De voordelen

Een volledig team combineert een aantal voordelen van eigen medewerkers met remote developers. Het team werkt vanuit één locatie en werkt dus net zo intensief samen als een in-house team dat doet. Omdat het een op elkaar ingespeeld team is, kun je vrijwel direct van start en op een later moment eenvoudig opschalen. Het vinden van de juiste mensen wordt uit handen genomen. Bovendien kan kennis die je nodig hebt eenvoudig aan het team worden toegevoegd indien deze voorhanden is. Op deze manier betaal je alleen voor datgene dat je nodig hebt. 

De kosten zijn een heel belangrijk voordeel in vergelijking met freelancers of eigen ontwikkelaars. Het uurtarief ligt met 20-30 euro per uur beduidend lager dan een developer in Nederland en dan is deze ook nog eens direct inzetbaar. Omdat je teams inhuurt betaal je een vast bedrag per maand per FTE. 

Een groot verschil is dat deze teams “managed” zijn. Dat betekent dat je ontzorgd wordt op het gebied van werving, selectie, training en opleiding. Je hebt daarnaast niet de kosten voor secundaire arbeidsvoorwaarden wat al snel een flinke opslag op het salaris is. Denk hierbij aan sociale lasten, verzekeringen, een pensioenvoorziening, een werkplek, een computer en coaching. Dit scheelt al snel tienduizenden euro’s per ontwikkelaar. Daarnaast zijn deze teams op elkaar ingespeeld en worden zij gecoacht door de organisatie waar zij werken.

Bij Proshore werken deze teams uitsluitend voor Nederlandse klanten, zijn ze reeds op elkaar ingespeeld en werken ze vaak voor langere tijd bij Proshore, omdat ze het als een hele fijne werkplek ervaren. Dat zorgt voor veel meer continuïteit en loyaliteit richting de eindklant. Dit hoeft echter niet bij elke aanbieder zo te zijn.

De nadelen

Teams as a service delen een aantal nadelen met de remote developers. Zo geldt voor beide dat developers niet bij jou op locatie aanwezig zijn. Je kunt mensen wat minder makkelijk betrekken bij je eigen bedrijfsactiviteiten, zoals teambuildingsactiviteiten en vrijdagmiddagborrels. Daarnaast heb je te maken met zaken als tijdsverschil, cultuurverschil en taalbarrières, en dat kan soms lastig zijn (meer uitleg over hoe wij daar mee omgaan volgt in een volgend blog).

Een aantal nadelen hiervan wordt opgelost doordat het op elkaar ingespeelde teams zijn. Door de ervaring die wij hebben opgedaan weten we waar wij op moeten letten, welke keuzes we moeten maken om een zo compleet mogelijk team te leveren as a service. 

Een team as a service is het meest geschikt voor duurzame samenwerkingen, waarbij jouw team wordt uitgebreid naar het buitenland. Omdat je de teams kennis te laten maken met jouw organisatie en jouw organisatie wilt afstemmen op het werken van deze teams, is een langere periode van samenwerken gewenst. Zo werken wij met trajecten vanaf 6 maanden. Let er hierbij op dat je altijd per FTE iemand inhuurt. Het is dus niet mogelijk om, zoals bij freelancers of remote developers iemand voor 2 of 3 dagen per week in te huren.

Op bovenstaande nadelen of uitdagingen zullen we in een volgend blog verder ingaan. Je kunt ook onze whitepaper downloaden voor een volledig overzicht.